Přeskočit na obsah
  • LOGOPEDICKÁ PREVENTIVNÍ a PODPŮRNÁ PÉČE podpora rozvoje správné výslovnosti, prevence vzniku a prohlubování řečových vad, poradenství
  • KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ na vstup do školy (prevence poruch čtení, psaní, počítání)
  • PODPŮRNÁ PÉČE PRO DOSPĚLÉ (osobní poradenství, rozvoj osobnosti, komunikačních dovedností, pomoc při potížích ve čtení, psaní)
  • POMOC PRO DĚTI PŘI OBTÍŽÍCH VE ČTENÍ, PSANÍ
  • PRÁCE S DĚTMI S PORUCHAMI UČENÍ
  • PODPORA VÝVOJE DĚTÍ od 3 let věku

LEKTORKA s licencí akreditovaného stimulačního programu MAXÍK pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky
LEKTORKA programu NEUROVÝVOJOVÉ STIMULACE (výcvik absolvován pod vedením PhDr. Marji Volemanové, PhD.)

Poradenská a konzultační činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání, Mgr. Dominika Bezděková, Kpt. Jaroše 110, Klatovy 1
www.logopece.cz | bezdekova.dominika@seznam.cz | tel.: 731 061 993